Geese Book Volume I - fol. 15v

In vigilia nativitatis domini
Vigil of Christmas (24 December)

In primo gallicantu /In primo mane /Ad missam
Christmas (25 December)