Geese Book Volume I - fol. 29v

Stephani prothomarthyris
Stephen, protomartyr (26 December)

Johannis apostoli et evangeliste
John the Evangelist (27 December)