Geese Book Volume II - fol. 40v

Marci et Marcelliane
Mark and Marcellian, martyrs (18 June)

Gervasii et Prothasi
Gervasius and Protasius, martyrs (19 June)