Geese Book Volume II - fol. 49r

Eodem die vigilia visitacionis marie virginis
Vigil of the Visitation of Mary (1 July)

In die sancto visita
Visitation of Mary (2 July)