Geese Book Volume II - fol. 12r

Thome episcopi et martiris
Thomas, apostle and martyr (21 December)